Lợi ích của tGencode

Đánh giá:  / 2
DởHay 

- Sản phẩm hoàn toàn do người Việt phát triển, ngôn ngữ Tiếng Việt

- Giảm thời gian, giảm lỗi trong xây dựng phần mềm quản lý

- Khả năng tự động hóa rất cao, dựa vào ví dụ dưới đây để so sánh

Ví dụ:

• Yêu cầu: xây dựng Module quản lý danh mục hàng với khoảng 10 thuộc tính, với các chức năng thêm, xóa, sửa, hiển thị danh mục, xem chi tiết, xuất excel, đóng cửa số, in ấn báo cáo, tìm kiếm, thao tác trên lưới.

• Ngôn ngữ lập trình: .NET

• Cơ sở dữ liệu: SQL Server

• Lập trình viên .NET, 02 năm kinh nghiệm của TAVICO

 

Sử dụng bộ soạn thảo code Visual Studio 2008 không có tGencode

Sử dụng bộ soạn thảo code Visual Studio 2008 có tGencode hỗ trợ

Lập trình viên .Net

02 năm kinh nghiệm của TAVICO

1 tháng làm việc tại TAVICO

Thời gian

3 ngày (24 giờ - ngày làm 8 giờ)

10 phút

Lỗi

Dễ có lỗi phát sinh

Không

• Như vậy: trong một phần mềm quản lý với 50 module quản lý danh mục:

o Làm bình thường = 24 giờ*60 phút*50 module = 72.000 phút ~ 1.200 giờ

o Làm với tGencode = 10 phút*50 module = 500 phút ~ 8 giờ

o Lỗi: khi số lượng tăng, thời gian làm tăng, thì lỗi cũng tăng; ứng dụng tGencode thì không có lỗi.

- Rất đơn giản dẫn đến khả năng học sử dụng rất nhanh, áp dụng rất nhanh trong thực tiễn cho các lập trình viên mới

- Mang lại lợi ích lớn cho dây chuyền phát triển dự án, cho doanh nghiệp.

- Có thể nâng cấp lên phiên bản: tự động hóa gần như toàn bộ phần mềm quản lý, ứng dụng cho nhiều loại hình Cơ sở dữ liệu.

generation

- Thích hợp cho các doanh nghiệp làm phần mềm trong việc: chia dự án thành các gói riêng biệt cho từng nhóm: Phân tích thiết kế hệ thống, Thiết kế dữ liệu, Viết code, Kết nối hệ thống, Xây dựng tài liệu dự án. Do đó giải quyết được các vấn đề quan trọng:

o Sản phẩm phần mềm làm ra chuyên nghiệp theo một chuẩn chung (Không lộn xộn) cho tất cả các module từ: giao diện, mã nguồn, cơ sở dữ liệu

o Dựa trên tài liệu hướng dẫn sử dụng tGencode Doanh nghiệp chủ động trong việc chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm mà không phụ thuộc nhiều vào biến động nhân sự của dự án.

o Doanh nghiệp giữ được bản quyền toàn bộ mã nguồn dự án phần mềm, không bị các cá nhân tham gia xây dựng chiếm dụng.

Share
tGencode.com  Gencode.vn  tGencode.vn