Một số phần mềm ứng dụng tGencode

Đánh giá:  / 3

- Hiện tại tGencode đang được áp dụng tại công ty TAVICO để sản xuất các phần mềm, cụ thể

o tSFH – Phần mềm quản lý bệnh viện phân hệ quản lý khoa dược cho Trung tâm y tế Huyện Phú Ninh...

o tSFW – Phần mềm quản lý bảo hành cho công ty công nghệ tin học viễn thông Quốc Thắng...

o tSFB – Phần mềm quản lý doanh nghiệp – phận hệ quản lý kho, thu chi, công nợ... cho công ty TNHH Cường Thịnh, Công ty TNHH Văn Phú Phước, cửa hàng Bé yêu của mẹ...

o tSFS – Phần mềm quản lý dịch vụ được rất nhiều đơn vị sử dụng

o Phần mềm quản lý thi trắc nghiệm qua mạng, công bố kết quả trực tuyến – được Sở TN&MT Quảng Nam sử dụng, Trường Trung cấp CSGT – Bộ Công An

o tAccouting v1.0 – Phần mềm kế toán thương mại – dịch vụ

phanmemkho

Share

 

Cách dùng tGencode

Đánh giá:  / 4

Đây là Ví dụ hướng dẫn sử dụng tGencode 1.0:

* Project: Quản lý bảo hành sản phẩm có 02 module: Quản lý nhóm hàng và quản lý hàng.

- Module: Quản lý danh mục nhóm hàng

• Thuộc tính

o Id

o Tên nhóm hàng

o Mô tả

• Các chức năng:

o Hiển thị form danh mục nhóm hàng

o In danh mục nhóm hàng

o Thêm nhóm hàng

o Xóa nhóm hàng

o Chỉnh sửa nhóm hàng

o Tìm kiếm nhóm hàng trên lưới

o Menu chuột phải thao tác trên lưới danh mục nhóm hàng

o Xuất ra Excel, Word, ...

- Moudle: Quản lý danh mục hàng thuộc nhóm hàng

• Thuộc tính

o Id

o Tên hàng

o Thuộc nhóm hàng

o Số serial

o Đơn giá

o Thời hạn bão hành

o Trạng thái

o Mô tả

o Nhà cung cấp

o Đơn vị tính

• Các chức năng

o Hiển thị form danh mục hàng

o Hiển thị lưới danh mục hàng: theo nhóm hàng hoặc tất cả.

o Tìm kiếm hàng trên lưới, sắp xếp hiển thị theo các tiêu chí.

o In danh mục hàng

o Thêm hàng

o Xóa hàng

o Chỉnh sửa hàng

o Menu chuột phải thao tác trên lưới danh mục hàng

o Xuất ra Excel, Word, ...

- Các bước thực hiện: Tạo module quản lý danh mục nhóm hàng

• Bước 1: Vào Sql Server tạo bảng Csdl nhóm hàng với các thuộc tính, đặt tên là tblNhomhang.

• Bước 2: Mở công cụ tGencode, nhập các thông số đầu vào

o Thông số kết nối máy chủ Csdl SQL Server

o Click nút Connect.

o Chọn bảng nhóm hàng

o Nhập tên dự án: tSFW (Tavico solution for warranty)

o Nhập tiêu đề cho Form quản lý danh mục là: Nhóm hàng

o Chọn cột dữ liệu để làm "Thông tin hiển thị" là: TenNhomHang (tên nhóm hàng) (Thông tin hiển thị này sẽ xuất hiện trong các Message của form quản lý)

o Nhập Label (Nhãn) cho các cột dữ liệu trong bảng:

Cột (Column)

Nhãn (Label)

IdNhomHang

Mã nhóm hàng

TenNhomHang

Tên nhóm hàng

Mota

Mô tả

o Chọn các thông số đầu vào cho cột: hiển thị, kiểm tra trùng, bắt buộc nhập

o Click nút Sinh tất cả(3 layer), một hộp thoại tạo thư mục để lưu tất cả mã được sinh ra: NhomHang (Ở đây với tGencode 1.0 sẽ có 13 tập tin được sinh ra, tGencode 1.2 có 7 tập tin được sinh ra)

• Bước 3: Mở Visual Studio 2008

o Mở project: tSFW

o Tạo thư mục: NhomHang trong project

o Add các tập tin vừa tạo ra trong thư mục NhomHang ở bước 2 vào.

o Tạo menu Quản lý Nhóm hàng và trỏ đến module đã sinh ra này.

• Bước 4: Hoàn thành, biên dịch và chạy thử Module trên

- Các bước thực hiện: Tạo module quản lý danh mục hàng thuộc nhóm hàng

- Bước 1: Vào Sql Server tạo bảng Csdl hàng với các thuộc tính, đặt tên là tblHang.

- Bước 2: Mở công cụ tGencode, nhập các thông số đầu vào

o Thông số kết nối máy chủ Csdl SQL Server

o Click nút Connect.

o Chọn bảng hàng

o Nhập tên dự án: tSFW (Tavico solution for warranty)

o Nhập tiêu đề cho Form quản lý danh mục là: Hàng

o Chọn cột dữ liệu để làm "Thông tin hiển thị" là: TenHang (tên hàng) (Thông tin hiển thị này sẽ xuất hiện trong các Message của form quản lý)

o Nhập Label (Nhãn) cho các cột dữ liệu trong bảng:

o Chọn Foreign Key là: IdNhomHang (Vì Hàng thuộc Nhóm Hàng)

o Chọn Display Foreign là: TenNhomHang (Cái này dùng để hiển thị Tên nhóm hàng trong combobox của Form thêm mới Hàng trong module quản lý danh mục Hàng và trên lưới)

o Chọn các thông số đầu vào cho cột: hiển thị, kiểm tra trùng, bắt buộc nhập

o Click nút Sinh tất cả(3 layer), một hộp thoại tạo thư mục để lưu tất cả mã được sinh ra: tên thư mục là Hang (Ở đây sẽ có 13 tập tin được sinh ra)

- Bước 3: Mở Visual Studio 2008

o Mở project: tSFW

o Tạo thư mục: Hang trong project

o Add các tập tin vừa tạo ra trong thư mục Hang ở bước 2 vào.

o Tạo menu Quản lý Hàng và trỏ đến module đã sinh ra.

- Bước 4: Hoàn thành, biên dịch và chạy thử Module trên

tSFW

* Kết luận:

- Qua hai ví dụ trên chúng ta thấy việc giải quyết của tGencode nằm ở bước 2, đó là bước chính trong lập trình, và chúng ta chỉ mất khoảng vài phút để hoàn thành bước 2. Các bước còn lại là bước chuẩn bị dữ liệu và ráp module vào để hoàn thiện dự án.

- Như vậy khi ứng dụng tGencode lập trình viên sẽ có được nhiều thời gian để dành cho việc phân tích thiết kế hệ thống.

Share

 

Lợi ích của tGencode

Đánh giá:  / 2

- Sản phẩm hoàn toàn do người Việt phát triển, ngôn ngữ Tiếng Việt

- Giảm thời gian, giảm lỗi trong xây dựng phần mềm quản lý

- Khả năng tự động hóa rất cao, dựa vào ví dụ dưới đây để so sánh

Ví dụ:

• Yêu cầu: xây dựng Module quản lý danh mục hàng với khoảng 10 thuộc tính, với các chức năng thêm, xóa, sửa, hiển thị danh mục, xem chi tiết, xuất excel, đóng cửa số, in ấn báo cáo, tìm kiếm, thao tác trên lưới.

• Ngôn ngữ lập trình: .NET

• Cơ sở dữ liệu: SQL Server

• Lập trình viên .NET, 02 năm kinh nghiệm của TAVICO

 

Sử dụng bộ soạn thảo code Visual Studio 2008 không có tGencode

Sử dụng bộ soạn thảo code Visual Studio 2008 có tGencode hỗ trợ

Lập trình viên .Net

02 năm kinh nghiệm của TAVICO

1 tháng làm việc tại TAVICO

Thời gian

3 ngày (24 giờ - ngày làm 8 giờ)

10 phút

Lỗi

Dễ có lỗi phát sinh

Không

• Như vậy: trong một phần mềm quản lý với 50 module quản lý danh mục:

o Làm bình thường = 24 giờ*60 phút*50 module = 72.000 phút ~ 1.200 giờ

o Làm với tGencode = 10 phút*50 module = 500 phút ~ 8 giờ

o Lỗi: khi số lượng tăng, thời gian làm tăng, thì lỗi cũng tăng; ứng dụng tGencode thì không có lỗi.

- Rất đơn giản dẫn đến khả năng học sử dụng rất nhanh, áp dụng rất nhanh trong thực tiễn cho các lập trình viên mới

- Mang lại lợi ích lớn cho dây chuyền phát triển dự án, cho doanh nghiệp.

- Có thể nâng cấp lên phiên bản: tự động hóa gần như toàn bộ phần mềm quản lý, ứng dụng cho nhiều loại hình Cơ sở dữ liệu.

generation

- Thích hợp cho các doanh nghiệp làm phần mềm trong việc: chia dự án thành các gói riêng biệt cho từng nhóm: Phân tích thiết kế hệ thống, Thiết kế dữ liệu, Viết code, Kết nối hệ thống, Xây dựng tài liệu dự án. Do đó giải quyết được các vấn đề quan trọng:

o Sản phẩm phần mềm làm ra chuyên nghiệp theo một chuẩn chung (Không lộn xộn) cho tất cả các module từ: giao diện, mã nguồn, cơ sở dữ liệu

o Dựa trên tài liệu hướng dẫn sử dụng tGencode Doanh nghiệp chủ động trong việc chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm mà không phụ thuộc nhiều vào biến động nhân sự của dự án.

o Doanh nghiệp giữ được bản quyền toàn bộ mã nguồn dự án phần mềm, không bị các cá nhân tham gia xây dựng chiếm dụng.

Share
 

Ưu điểm của tGencode

Đánh giá:  / 1

• Phần mềm tGencode có giao diện thân thiện, hiện đại, sử dụng Tiếng Việt cùng với Tiếng Anh chuyên ngành một cách phù hợp.

• Khả năng phát sinh code tự động rất cao, ở cả 3 lớp trong mô hình n-tier vì thế có khả năng tự động phát sinh mã lên tới 100% trong việc phát triển module quản lý danh mục của phần mềm. Đặc biệt là giải quyết được bài toán cực kỳ khó trong việc phát sinh mã nguồn cho lớp giao diện người dùng, xử lý được các mối quan hệ cha con trong quản lý danh mục.

• Giao diện phần mềm do tGencode sinh ra đẹp, dễ tùy biến chỉnh sữa.

• Là công cụ rất dễ chuyển giao và dễ tiếp cận sử dụng cho các Lập trình viên mà không cần phải tốn thời gian học nhiều.

• Giải pháp và mã nguồn công nghệ được nhóm tác giả xây dựng hoàn toàn nên có khả năng phát triển, nâng cấp, mở rộng: cho nhiều loại CSDL, cho ứng dụng Web.

• Sản phẩm là phần mềm để tạo ra phần mềm

• Phần mềm là giải pháp tiên phòng hoàn chỉnh về sinh mã tại Việt Nam.

sua

Share

 

Đặc điểm kỹ thuật của tGencode

Đánh giá:  / 4

- tGencode: Là phần mềm để sinh ra phần mềm; là sản phẩm mang hàm lượng trí tuệ cao

- Sau khi thiết kế xong Cơ sở dữ liệu, lập trình viên đưa Cơ sở dữ liệu vào tGencode để sinh ra phần mềm

- Được xây dựng trên công nghệ .Net của Microsoft

- Kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server

- Sử dụng bộ soạn thảo code Visual Studio 2008

- Sử dụng bộ công cụ hỗ trợ lập trình DevExpress (Tại website http://devexpress.com – rất phổ biến với đội ngũ lập trình .Net ở Việt Nam)

- Mô hình xây dựng là: 3 lớp (three layer) gồm:

• Lớp giao diện người dùng (UI – User Interface)

• Lớp nghiệp vụ (Bussiness)

• Lớp truy cập cơ sở dữ liệu (Data Access)

codetrongcaclop

tGencode được lập trình chi tiết để tự động thực thi:

a. Tạo ra được một lớp Object Relational Mapping (ORM), ánh xạ các column trong Table của Database: lớp Value Object hoặc Infor...

tGencode phải tạo được một Class Mapping(Lớp ánh xạ) với Bảng csdl.

Việc mapping phải đảm bảo các yếu tố:

* Danh sách column

* Thuộc tính của mỗi column (Identify, Allow Nulls, Length, Data Type...)

* Danh sách các Keys, Constraints...

b. Tạo ra được một lớp có khả năng thực hiện các Nghiệp vụ xử lý: lớp Bussiness

tGencode phải tạo ra một Class Bussiness có khả năng thực hiện các lệnh nhằm thao tác với Bảng csdl như: Insert, Update, Select, Delete...

Việc xây dựng cần bao quát nhiều trường hợp yêu cầu sử dụng lại đối với Class Bussiness này như:

* Insert, Update... với các column riêng biệt...

* Select, Insert, Update... với các kiểu dữ liệu có thể là cụ thể hoặc là đối tượng từ lớp Mapping

c. Tạo ra được các lớp UI & Code Behind cần thiết cho ứng dụng quản lý (Đây là vấn đề cực kỳ khó giải quyết, cũng là ưu điểm vượt trội của tGencode):

tGencode phải tạo ra được các Forms & các Controls cho phép người sử dụng quản lý Nhập mới, Chỉnh sửa, Xóa & Tìm kiếm thông tin, v.v.. trong Table dữ liệu.

Việc xây dựng cần phải hợp lý về:

* Kích thước của Form

* Font chữ

* Bố cục của các Controls phải theo thứ tự của các column trong Table dữ liệu

* Độ cao, rộng của Controls phải theo như độ dài của mỗi column

* ...

Việc xây dựng Code Behind, tGencode phải tạo ra được các mẫu thật tốt và phải đúng với nhiều trường hợp, chẳng hạn:

- Đối với kiểu dữ liệu là char, nchar, varchar, nvarchar... thì tGencode tạo ra control là textbox, textedit...

- Đối với kiểu dữ liệu là numbers thì tạo control xử lý số: caledit, calbox...

- Đối với kiểu dữ liệu là ngày tháng, tạo control: dateedit, datecontrol....

Share

 
tGencode.com  Gencode.vn  tGencode.vn