tGencode - Phần mềm sinh mã hoàn chỉnh nhất

Đánh giá:  / 5
DởHay 

Sau khi thiết kế xong dữ liệu.

Công việc còn lại của Lập Trình Viên là mở tGencode; Kết nối dữ liệu, khai báo các tham số, cấu hình lại một số thông tin rồi Click chức năng sinh mã; tGencode sẽ sinh ra đầy đủ chức năng phần mềm cho bạn; kể cả giao diện hoàn chỉnh.

Nếu không hài lòng bạn có thể mở CODE và chỉnh lại đôi chút theo ý bạn, thật sự nhanh chóng và hoàn thiện

hoanthien

Share

tGencode.com  Gencode.vn  tGencode.vn